Cumula - Innoveer uw klantcontact en communicatie-infrastructuur

Cumula B.V., gevestigd aan Pelmolenlaan 10-A, 3447 GW Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Contactgegevens

privacy@cumula.nl
0348 488 664

Persoonsgegevens die wij verwerken (sollicitanten)

Cumula B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae (cv) met alle informatie die daar op staat, zoals opleiding, werkervaring en persoonlijke gegevens zoals geboortedatum
 • Correspondentie

Persoonsgegevens die wij verwerken (zakelijke relaties)

Cumula B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen of verwachten in de nabije toekomst zaken te doen. De persoonsgegevens die wij verwerken van zakelijke relaties zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie van contactpersoon

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cumula B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de vacature en om hierover contact met u op te nemen (alleen van toepassing voor sollicitanten)
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Een zakelijke relatie te onderhouden
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cumula B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

 • Sollicitatie en alle persoonsgegevens die daarbij horen: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Met toestemming van de sollicitant bewaren we de gegevens nog 1 jaar, om bij toekomstige vacatures eventueel contact op te kunnen nemen. Komt u in dienst bij Cumula, dan worden de persoonsgegevens onderdeel van uw personeelsdossier.
 • Klantgegevens: Zo lang als wij nodig achten of tot u zelf aangeeft uit ons klantenbestand verwijderd te willen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cumula B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cumula B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cumula B.V.) tussen zit.

Cookies en vergelijkbare technieken

Cumula B.V. maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze website verbeteren. Daarnaast kan Cumula B.V. dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de website door bezoekers wordt bezocht.
www.cumula.nl maakt gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:

 • Functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven en worden de vacatures die jij bewaart op je computer bewaard.
 • Analytics cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
  www.cumula.nl maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te meten. Bij het gebruik van Google Analytics worden gegevens met Google gedeeld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt; het IP adres wordt geanonimiseerd.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Hieronder staat per browser een handleiding. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cumula B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cumula.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cumula B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@cumula.nl.

Klachten

Mocht u klachten hebben kunt u contact met ons opnemen via privacy@cumula.nl. Cumula B.V. wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Cumula kan te allen tijde aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd in te zien via de website. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.