Cumula - Innoveer uw klantcontact en communicatie-infrastructuur
Vernieuwing zorg leidt tot ICT puzzel

Voor de verpleeghuizen betekenen de veranderingen onder andere dat de bewoners steeds zwaardere zorg nodig hebben. Ook komt er steeds meer lege woonruimte in verpleeghuizen doordat vrijkomende plekken niet allemaal opgevuld kunnen worden, simpelweg omdat er niet voldoende mensen met een zware zorgindicatie zijn. Het leegkomende vastgoed van de zorginstellingen zal worden verhuurd aan ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. Dit staat bekend als het scheiden van wonen en zorg. De ouderen die zelfstandig zullen gaan wonen in de leegkomende woonruimte krijgen een vergelijkbaar zorgpakket aangeboden als thuiswonende ouderen. Hierdoor ontstaat een hybride zorgmodel waarbij bewoners intramuraal (binnen een instelling) wonen, maar het zorgpakket van extramurale klanten krijgen. Door deze verschuivingen en verdere differentiatie van zorgmodellen moeten de instellingen ook op het gebied van communicatietechnologie aanpassingen maken voor deze groep.

Welke voorzieningen


Wat voor voorzieningen kun je aan deze zelfstandig wonende ouderen als instelling aanbieden? Omdat deze bewoners een lichtere indicatie hebben, komen zij in aanmerking voor een zorgpakket dat gelijk staat aan de thuiszorg. Financieel is het daardoor moeilijker om dure domotica voorzieningen te realiseren. Als basisvoorziening zullen bewoners een eenvoudige telefoonlijn krijgen met een zorgtelefoon die na het indrukken van een alarmknop op het toestel, of een halszender, een alarm maakt naar een meldkamer. Bij deze zorgvorm is het vooral de vraag wat voor de bewoners de argumenten zijn om bij een zorginstelling te gaan wonen, in plaats van thuis. Veiligheid is waarschijnlijk een belangrijk argument en dit pleit voor het aanbieden van meer geavanceerde oplossingen op het gebied van domotica en alarmering. Als ze minder mobiel worden is het voor bewoners aantrekkelijk om via een videovoorziening te kunnen communiceren met mantelzorgers, met artsen en met de apotheek. Bij de eerste ervaringen met het scheiden van wonen en zorg lijkt het er op dat de bewoners veelal zwaardere zorg behoeven dan op basis van de indicatie verwacht mag worden. Daarop kan de instelling inspelen door een uitgebreider dienstenpakket aan te bieden met verschillende opties die aangepast kunnen worden aan de situatie van de bewoner. Deze kunnen dan afhankelijk van de kosten aanvullend worden doorbelast.

Budget?


Voor thuiswonende ouderen bestaat het basispakket meestal uit een zorgtelefoon, met gekoppelde halszender voor alarmering. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen en de zorgbehoefte thuis toeneemt, is ook hier een toenemende vraag naar ICT systemen. Hierbij is het belangrijk dat systemen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen en een onderscheid kunnen maken in communicatie richting mantelzorgers enerzijds en anderzijds richting thuiszorgorganisatie bij zwaardere zorgbehoefte. Er komen steeds meer systemen op de markt die verschillende bouwblokken samenbrengen waardoor er ook vanaf huis communicatie en alarmering met beeld en geluid mogelijk is. De vraag is wel hoe deze nu nog prijzige systemen bekostigd kunnen worden met de voor extramurale zorg beperkt beschikbare gelden.

Intramuraal


Ook in de intramurale zorg in de instellingen zijn de veranderingen groot. De intramurale zorg zal zwaarder worden, omdat alleen mensen met een zware zorgindicatie nog mogen worden opgenomen in de instelling. Tel daarbij op dat er ook bezuinigd wordt op de inzet van personeel en de uitdaging voor de zorginstellingen wordt direct duidelijk. Op dit vlak kunnen ICT voorzieningen ook uitkomst bieden door bijvoorbeeld de inzet van domotica toepassingen. Deze systemen kunnen bewoners individueel monitoren, met behoud van privacy. Door middel van sensoren of camera’s is het mogelijk om bijvoorbeeld vallen, inactiviteit, uit bed gaan of de kamer verlaten te signaleren. Deze systemen zijn gekoppeld aan timers en instelbare afhankelijkheden waardoor zij alleen alarmeren wanneer er daadwerkelijk iets gaande is.

Camera’s


Het grote verschil in benadering van de verschillende systemen zit hem vooral in het gebruik van camera’s of niet. Belangrijke consequentie van het gebruik van camera’s is dat ook aan de ontvangende kant van de alarmen rekening gehouden moet worden met de ontvangst van beelden. Het personeel zal dan bijvoorbeeld een smartphone of tablet moeten hebben om de beelden te kunnen bekijken. De camerabeelden die door het systeem worden verstuurd zijn geanonimiseerd om de privacy te bewaken.

De grote winst van domotica oplossingen is dat er een veilige, vrije omgeving wordt gecreëerd met inzet van minder zorgpersoneel.

Afhandeling communicatiestromen


Naast de voorzieningen die intra- en extramurale bewoners nodig hebben, zullen organisaties ook moeten kijken naar de afhandeling van alle communicatiestromen. Voor het zorgpersoneel is het wenselijk om in plaats van een veelvoud aan toestellen één locatieonafhankelijk mobiel toestel te gebruiken voor onder andere zorgalarmering, e-mail, telefonie, agenda en inzicht in het cliëntdossier. Voor de overige onderdelen van de organisatie heeft het ook veel voordelen om locatieonafhankelijk te kunnen werken. Om de mobiele toegang tot informatie en communicatie te kunnen realiseren zijn er doorgaans aanpassingen nodig in de communicatie-infrastructuur. Verder is het van groot belang dat de externe bereikbaarheid goed ingericht wordt waardoor bewoners, mantelzorgers en doorverwijzers zoals artsen snel in contact kunnen komen met de juiste persoon binnen de instelling. Een goed bereikbaarheidsplan is noodzakelijk voor een hogere klanttevredenheid, maar het zorgt ook voor een lagere werkbelasting van het ondersteunende personeel.

Geïntegreerde infrastructuur


Door de grote verschuivingen in de zorg zullen de instellingen een breder aanbod van dienstenpakketten moeten realiseren. Op het gebied van ICT brengt dit meer complexiteit met zich mee, omdat meer systemen met een grotere diversiteit aan eisen gebruik moeten maken van één geïntegreerde infrastructuur. Zo’n vernieuwde infrastructuur levert ook wat op, namelijk een gerichtere en efficiëntere zorg en een aantrekkelijker aanbod van diensten voor bewoners die daardoor sneller voor de instelling zullen kiezen. Het is wel zaak om de voorbereidingen voor deze veranderingen tijdig op te starten, zodat de nieuwe dienstenpakketten die de instellingen willen aanbieden  goed worden ondersteund met ICT voorzieningen.

Bezoek ook onze pagina over zorg & ICT.